NL | FR

Assemblée générale 2017


Chers Amis, Beste Vrienden,

L’Assemblée Générale annuelle de L’ESS aura lieu le Mercredi 24 Mai prochain à 18h en la Maison des Ailes, Rue Montoyer 1, 1000 Bruxelles.
L’ordre du jour et éventuellement une procuration suivront prochainement.
Merci d’en prendre note dans vos agendas.

De jaarlijkse Algemene Vergadering van ESS zal plaats grijpen op woensdag 24 mei om 18u in het Huis der Vleugels, Montoyerstraat 1, 1000 Brussel.
Een uitnodiging met dagorde en volmacht zal eerstdaags toekomen.
Bij voorbaat dank om dit in uw agenda te noteren.

Met vriendelijke groeten,
Mes salutations amicales,

Patrick Janssens de Varebeke
Secretary General vzw Euro Space Society asbl
Rue Montoyer straat 1/43
1000 Brussels
info@eurospace.be
+32 (0)16 402 482
+32 (0)475 628 690