NL | FR

Stel u nu kandidaat voor de Odisseaprijs 2019


Aan deze prijs is een beurs van 8.000 EURO verbonden voor een verblijf in het buitenland in een universitair, ruimtevaartorganisatie, of -bedrijf. Het bedrag van deze beurs is bestemd voor het dekken van de algemene kosten van het verblijf. Het verblijf moet plaatshebben ten laatste in de loop van het jaar volgend op de datum van toekenning van de prijs
Voor inschrijving zie hier.
 
 

     SitemapPrivacyverklaring