NL | FR

Wat is Euro Space Society


Beste ruimtevrienden
Op 24 maart 1992 vertrok ik met de space shuttle Atlantis en samen met zes Amerikaanse astronauten op wetenschappelijke missie naar de ruimte en werd zodoende de eerste Belgische astronaut. De missie kreeg als naam STS-45 ATLAS 1 en had als voornaamste doel het bestuderen van de atmosfeer van de aarde en de relatie tussen zon en aarde. In de 8-daagse missie vlogen we 143 omwentelingen op een hoogte van gemiddeld 290 km. We hadden een wetenschappelijke lading mee van bijna 10.000 kg.
Het belang van wetenschappelijk onderzoek in de ruimte is bijzonder groot. De vele observaties van de aarde en andere hemellichamen, o.a. de bestudering van de opwarming van de aarde en het gedrag van de mens in de ruimte in functie van toekomstige planetaire reizen, zijn maar enkele voorbeelden. Voor dit bijzonder nuttig onderzoek zijn niet alleen astronauten nodig maar vooral ook heel wat wetenschappers en technici. Daarom vond ik het na mijn vlucht van groot belang dat ik mijn enthousiasme en ervaring kan overbrengen naar het ruime publiek en in het bijzonder naar de jeugd toe. Want dit zijn tenslotte de astronauten, wetenschappers en technici van de toekomst.
In 1994 werd het initiatief genomen om de vzw Euro Space Society op te richten met als doel ruimtevaart dichter bij de jongeren te brengen. Verschillende activiteiten werden mogelijk gemaakt zoals:
  • Odissea prijs
Op initiatief van federaal Minister van Wetenschapsbeleid en de Belgische Senaat, wordt jaarlijks een ODISSEA prijs toegekend aan een of meerdere laatstejaarsstudenten aan een Europese universiteit of hogeschool. De naam verwijst naar de ODISSEA missie van november 2002 van de Belgische ESA-astronaut Frank De Winne aan boord van Internationaal Ruimtestation.
  • International Space Camp, Huntsville, Alabama, USA
Elk jaar krijgen zowel een leerkracht en twee leerlingen de kans om deel te nemen aan het jaarlijkse International Space Camp in Huntsville, Alabama. Een unieke ervaring met leerkrachten en leerlingen van over de hele wereld.
  • Ruimteklassen Euro Space Center Redu
Euro Space Society organiseert, op zeer regelmatige basis en samen met enkele belangrijke sponsors, in het Euro Space Centre te Redu/Transinne, drie- en vijfdaagse ruimteklassen die begeleid worden door gedetacheerde leerkrachten.
  • Conferenties Dirk Frimout
Dankzij de steun van Minister Céline Fremaut, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bieden wij in 2015 samen 8 gratis lezingen aan in secundaire scholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Schrijf hiervoor zo vlug mogelijk in op volgend contactadres: info@eurospace.be.
  • Space teachers
Tevens beschikken wij over een aantal gediplomeerde space teachers waarvan enkelen onder hen een opleiding hebben genoten in het Internationaal Space Camp in Huntsville, Alabama. Zij zijn bereid lezingen en activiteiten te organiseren in zowel het lager, middelbaar als hoger onderwijs.
  • Andere activiteiten
Op regelmatige tijdstippen organiseren wij een space week waarbij verschillende astronauten worden uitgenodigd.
Geef toe, voldoende mogelijkheden om jullie interesse op te wekken. Want ik ben ervan overtuigd dat er heel wat interesse en potentieel aanwezig is bij jongeren. Het komt er nu op aan om deze interesses en talenten te vertalen in de nodige competenties. Daarom wil ik, samen met mijn medewerkers van vzw Euro Space Society, u daarbij helpen.
 
Dirk Frimout
Astronaut
Voorzitter Euro Space Society
 

     SitemapPrivacyverklaring