NL | FR

Odissea prijs


Op initiatief van federaal Minister van Wetenschapsbeleid en de Belgische Senaat, wordt jaarlijks een ODISSEA prijs toegekend aan een of meerdere laatstejaarsstudenten aan een Europese universiteit of hogeschool. De naam verwijst naar de ODISSEA missie van november 2002 van de Belgische ESA-astronaut Frank De Winne aan boord van Internationaal Ruimtestation.

Aan deze prijs is een beurs van 8.000 EURO verbonden voor een verblijf in het buitenland in een universitair, ruimtevaartorganisatie, of -bedrijf. Het bedrag van deze beurs is bestemd voor het dekken van de algemene kosten van het verblijf. Het verblijf moet plaatshebben ten laatste in de loop van het jaar volgend op de datum van toekenning van de prijs.

U wilt zich inschrijven?

Inschrijvingen voor de Odissea prijs moeten steeds gebeuren vóór 30 september.
Stuur je kandidatuur, cv en thesis naar info@eurospace.be

 

     SitemapPrivacyverklaring