NL | FR

Space Teacher Academy


Voorstel
Aan leerkrachten of personen die actief zijn op het gebied van de ruimtevaart kan onder bepaalde voorwaarden een label of statuut van space educator worden toegekend.
Voordelen van het project:
 •  Creëren van breder en permanent netwerk tussen de verschillende leerkrachten op vlak van ruimtevaarteducatie;
 • Deelname aan jaarlijkse space educator day;
 • Eventueel kan jaarlijks een prijs toegekend worden aan een  space educator;
 • Toegang tot ruimtevaartevenementen;
 • De space educator mogen het logo van de Euro Space Society en het label space educator aanbrengen op al hun documenten;
 • De space educator en hun activiteiten worden vermeld op de website van de Euro Space Society;
 • Zijn ambtshalve lid van de vzw Euro Space Society;
 • Kunnen zo nodig beroep doen op financiële steun van de Euro Space Society voor onkosten materiaal, voorbereiding,verplaatsingskosten of andere;
 • Zij kunnen nieuwe kandidaat space educator voorstellen.
Voorwaarden om erkend te worden:
 • Leerkracht zijn of gelijkgestelde door ervaring.
 • Ruimtevaartwetenschap of -techniek promoten naar jongeren hetzij door :
  • lezingen, lessen of workshops te geven in scholen,
  • deel te nemen aan activiteiten of programma’s van de Euro Space Society,
  • het opleiden van leerkrachten,
  • actief ruimtevaart te gebruiken in de lessen,
  • door publicaties.
 • Als space educator erkend worden door de Raad van bestuur van de Euro Space Society.
Zend een gegronde motivatie en cv naar het secretariaat van Euro Space Society:
 

     SitemapPrivacyverklaring